تمام مطالب دسته بندی: آیین نامه
فهرست بها سال ۱۳۹۹ – اکسل فهرست بها ۹۹ (Excel)  پی دی اف (PDF)

فهرست بها سال ۱۳۹۹ – اکسل فهرست بها ۹۹ (Excel) پی دی اف (PDF)

فهرست بها 99 فهرست بها 99 ، پس از سال تحویل و در ماه فروردین + اکسل فهرست بها 99 در سایت مهندسی معمار نوین منتشر می شود.  تهیه فایل پی دی اف این فهرست بها رایگان می باشد، اما فایل اکسل فهرست بها 1399 در سه ماه اول سال به صورت غیر رایگان در سایت های اینترنتی به فروش می رسد که اگر شرایط اینترنتی مناسب باشد ، ما هم آماده سازی می کنیم و فایل ها را به اکسل تبدیل و در آخر همین صفحه قرار خواهیم داد. فهرست بها در رشته های مختلف می باشد. و ما لینک دانلود مستقیم رایگان این فهرست بها ها را برای شما عزیزان در همین پست قرار داده خواهد شد. نمونه […]

دانلود نشریه شماره ۱۴ – تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راه سازی

دانلود نشریه شماره ۱۴ – تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راه سازی

دانلود نشریه شماره 14 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راه سازی نویسندگان : دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی دانلود نشریه شماره 14 نشریه شماره چهارده مربوط به تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راه سازی در قالب 146 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.  

دانلود نشریه شماره ۱۳ – زلزله ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباس

دانلود نشریه شماره ۱۳ – زلزله ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباس

دانلود نشریه شماره 13 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : زلزله ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباس نویسندگان : علی اکبر معین فر – محمد بنی دانلود نشریه شماره 13 نشریه شماره سیزده مربوط به زلزله ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباس در قالب 66 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.  

دانلود نشریه شماره ۱۲ – روسازی شنی و حفاظت رویه آن

دانلود نشریه شماره ۱۲ – روسازی شنی و حفاظت رویه آن

دانلود نشریه شماره 12 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : روسازی شنی و حفاظت رویه آن نویسندگان : دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی دانلود نشریه شماره 12 نشریه شماره دوازده مربوط به روسازی شنی و حفاظت رویه آن در قالب 29 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.  

دانلود نشریه شماره ۱۱ – برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی کوچک

دانلود نشریه شماره ۱۱ – برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی کوچک

دانلود نشریه شماره 11 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی کوچک نویسندگان : دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی دانلود نشریه شماره 11 نشریه شماره یازده مربوط به برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی کوچک در قالب 38 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.

دانلود نشریه شماره ۱۰ – بررسی فنی مقدماتی زلزله

دانلود نشریه شماره ۱۰ – بررسی فنی مقدماتی زلزله

دانلود نشریه شماره 10 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۱ منطقه قیروکازرین استان فارس نویسندگان : علی اکبر معینی فر ، دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی دانلود نشریه شماره 10 نشریه شماره ده مربوط به بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۱ منطقه قیروکازرین استان فارس در قالب 118 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.

دانلود نشریه شماره ۹ -مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط

دانلود نشریه شماره ۹ -مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط

دانلود نشریه شماره 9 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی نویسندگان : سلیمان عبدالرسولی ، دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی دانلود نشریه شماره 9 نشریه شماره نه مربوط به مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی در قالب 70 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.

دانلود نشریه شماره ۷ – دفترچه تیپ شرح قیمت های واحد عملیات راه های فرعی

دانلود نشریه شماره ۷ – دفترچه تیپ شرح قیمت های واحد عملیات راه های فرعی

دانلود نشریه شماره 7 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : دفترچه تیپ شرح قیمت های واحد عملیات راه های فرعی نویسندگان : دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی دانلود نشریه شماره 7 نشریه شماره هفت مربوط به دفترچه تیپ شرح قیمت های واحد عملیات راه های فرعی در قالب 50 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.

دانلود نشریه شماره ۶ – ضمائم فنی دستورالعمل طرح

دانلود نشریه شماره ۶ – ضمائم فنی دستورالعمل طرح

دانلود نشریه شماره 6 ، با یک پست دیگر در رابطه با نشریه در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان نشریه : ضمائم فنی دستورالعمل طرح ، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها نویسندگان : دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی دانلود نشریه شماره 6 نشریه شماره شش مربوط به ضمائم فنی دستورالعمل طرح ، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها در قالب 162 صفحه به فرمت PDF می باشد. در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر نشریه را دانلود کنید.

1 2 3 6