0
0

دسته: فهرست بها

فهرست بها

فهرست بها هر سال در حال بروز رسانی می باشد و هر سال یک نسخه از تمام رشته ها منتشر می شود.

فهرست بها به شرح زیر می باشد :

انتقال آب

ساخت و ترميم قنات

ابنيه

آبياري و زهكشي

آبياري تحت فشار

تاسيسات برقي

راه، راه آهن و باند فرودگاه

راهداري

شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب

توزيع آب

تاسيسات مكانيكي

سدسازي

آبخيزداري و منابع طبيعي

انتقال و توزيع آب روستايي

چاه

شما می توانید جدید ترین فهرست بها ها را هر ساله به صورت رایگان از سایت معمار نوین دانلود کنید.