سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری

بازدید: 2389 بازدید

سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری

سنگ کاری در معماری ، در معماری ایرانی  بناهای سنگی زیبایی وجود دارد که در آنها از سنگ به دلیل مقاومت و پایداری زیاد در حجاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای بنا مورد استفاده قرار می گرفته است.

شاهکار ساختمان سنگی ایران مجموعه بناهای تخت جمشید است.

نمونه برجسته دیگر تاق بستان در کرمانشاه می باشد. که ایوان هایی در دل بدنه ای از سنگ طبیعی کوه احداث شده اند.

این ایوانها واجد تزیینات و کنده کاری های زیبا در جلو و دیوارهای جانبی و انتهایی می باشند.

در معماری ایرانی دیوارها بجز در مناطقی که سنگ به دلیل کمیابی بسیار گران بود، پی و بنیاد سنگی داشتند.

برای پی ریزی بناها معمولا زمین را می کندند و این کار در مورد بناهای عادی معمولا به عمق 50 سانتی متر انجام می شد. در خصوص آثار مهم و بلند مانند گنبد قابوس تا 11 متر هم می رسید.

از سنگ همچنین برای تزیین ازاره، محراب یا ستونهای سنگی نیز استفاده می شده. یک نمونه شاخص آن ستونهای حجاری شده شبستان مسجد وکیل شیراز می باشد.

سنگ کاری معرق نیز مانند کا شیکاری است شاید سرمشقی بوده،

برای کاشی کاران تا نوع زیبا و خارق العاده کا شی معرق را ابداع کنند . سنگ ها را به قطعات کوچک می برند، و به زیبایی درکنارهم قرار می دهند،

این نوع تزیین را می توانیم در محراب مساجد هم در کنار کاشی کاری ببینیم نمونه ی آن را در دوره ی اسلامی در مسجد عتیق شیراز می توان مشاهده کرد.

تا جایی که میشد توضیحات کامل داده شد.

سنگ کاری در معماری از تزئینات وابسطه به معماری است.

[alert type=”info”] شما می توانید در صورت داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه در آخر همین پست از قسمت دیدگاه یا نظرات مطلب خود را ارسال کنید تا در این پست اضافه شود [/alert]