تمام مطالب دسته بندی: مقاله معماری
گچ بری در معماری – انواع گچ بری

گچ بری در معماری – انواع گچ بری

از گذشته های دور گچ بری به صورت کنده کاری و برجسته کاری از اجزای مهم تزیینات معماری به خصوص در کاخ ها بوده است. گچ به دلیل شکل پذیری فراوانش مورد توجه هنرمندان ایرانی بوده است. مزیت گچ بری ایرانی در مرحله اول طراحی آن است. از اواسط سده پنج هجری توجه به آجرکاری رونق گرفت. این درحالی است که حتی با اوج گرفتن آجرکاری باز هم گچ بری های بی نظیری در تزیین بناهای دوران اسلامی دیده می شود. با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. گچ بری در معماری استفاده از گچ در تزیینات معماری قرن هفتم تا نهم به سر حد کمال رسید و […]

کاشی کاری در معماری – انواع کاشی

کاشی کاری در معماری – انواع کاشی

کاشی کاری در معماری ، اتواع کشی ، معماری ایران زمینه پرورش، شکلگیری و تکامل هنرها و فنون بسیاری را فراهم نمود. در این معماری هیچ کاری تنها به خاطر تزیین انجام نمی پذیرفت بلکه در پس هر عنصر تزیینی دلیلی فنی و کاربردی و یا متعالی وجود داشت. با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. کاشی کاری در معماری اولین نمونه کاشی های لعابدار در چغازنبیل دیده شده است. استفاده از کاشی از زمان هخامنشیان و ساسانیان زواج داشت و در دوران اسلامی این هنر به اوج خود رسید.هنر کاشی کاری دارای تنوع و گوناگونی بسیاری است. این تنوع در قالب پنج گروه بزرگ کاشی کاری میباشد. […]

شیوه های مختلف بکارگیری آینه

شیوه های مختلف بکارگیری آینه

با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. شیوه های مختلف بکارگیری آینه در جاهایی که از آینه کاری در قطعات بزرگ استفاده می شد به طور معمول سطح کار را با رنگ سفید نقاشی می کردند و طرح های متنوع در آن پدید می آوردند.کهن ترین آینه کاری از این نوع در کاخ چونقان بختیاری است. در تزیینات آینه کاری از تلفیق گچبری و آینه کاری نیز استفاده می شود که در حقیقت تلفیقی از هر دو هنر به شمار می آید. از نمونه های عالی آن آینه کاری دارالسیاده حرم حضرت رضا (ع) و ایوان نارنجستان شیراز در نقوش گره است که شامل نقوش اسلیمی و ختایی […]

مراحل اجرای آینه کاری

مراحل اجرای آینه کاری

مراحل اجرای آینه کاری ، با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. و در آخر توضیحاتی در مورد مراحل اجرای آینه کاری در دوره قاجار و آینه کاری کاخ سبز رو به صورت خلاصه نوضیحاتی داده شده است. مراحل اجرای آینه کاری نخست، طرح مورد نظر توسط طراح، معمار یا شخص آینه کار آماده می شود سپس کاغذ طراحی شده را سوزنی می کنند و برسطح کار می گذارند و روی آن گرده زنی می کنند. پس از آن از روی طرحی که به وسیله گرده بر دیوار منتقل شده، هنر آیینه کاری را به وسیله چسباندن قطعات آیینه روی دیوار با گچ و سریش به انجام می […]

آینه کاری در معماری – تزئینات وابسته به معماری

آینه کاری در معماری – تزئینات وابسته به معماری

آینه کاری در معماری ، آیینه کاری هنری کاملا اسلامی است و حاوی اشکال هندسی اسلامی می باشد. نور مطلق خداوند است و همین طور نور در اسلام سمبل هدایت مومنین از تاریکی و ظلالت معرفی شده است، پس بازخورد نور از آینه هایی با شکستگی های زیاد و طرح های متنوع علاوه بر ایجاد فضای زیبا، می تواند حس وحدت و یگانگی خداوند را نیز یادآور باشد. با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. در مکان هایی هم که آینه کاری شده، اشکال هندسی آینه و حضور نور و تاثیر متقابل آن بر آینه ، فضای عرفانی خاصی را ایجاد کرده است که تاثیر گرفته از آیه های […]

انواع مقرنس

انواع مقرنس

انواع مقرنس ، مقرنس های جلو آمده ، مقرنس های روی هم قرار گرفته ،  مقرنس های معلق ، مقرنس های لانه زنبوری ، با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. انواع مقرنس 1- مقرنس های جلو آمده مقرنس هایی را می گویند که مصالح آن از خود بناست و در نهایت سادگی و بدون هیچ گونه پیرایه ای به صورت آجری یا گچی، انتهای سطوح خارجی نمای بیرون ساختمان را آرایش می دهند و استحکام آن زیاد است. 2- مقرنس های روی هم قرار گرفته گذشته از مصالح بکاررفته اصلی بنا مانند گچ و آجر و سنگ در سطوح داخل و خارج بنا به کار می روند و […]

تزئینات وابسته به معماری

تزئینات وابسته به معماری

تزئینات وابسته به معماری ، تزئینات وابسته به معماری اسلامی ، تزئینات وابسته به معماری ایران ، با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. در بناهای مختلف معماری ایرانی انواع متنوع تزیین بکار میرفته است که به عنوان نمونه دو مورد از آن را به اختصار توضیح می دهیم. تزئینات وابسته به معماری 1- قاب بندی : تزیین در  معماری ایرانی فقط غنا و پیچیدگی آن منحصر نمیشود بر این تزیین نظمی از شبکه های اصلی و فرعی حاکم بود و قابهایی پدید می آورد که نماهای پیشین و پسین بنا با آن تنظیم می شد. مثلا سر در مسجد شیخ لطف الله حضور قوسی فرو رفته در […]

ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ – تفاوت مدرک روزانه و شبانه

ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ – تفاوت مدرک روزانه و شبانه

در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ با ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در مورد تفاوت مدرک روزانه و شبانه در  ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ . و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﺪرک ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻤﺮان در ﻧﻮع دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ امروزه خیلی از دانشجویان در مقطع دانشجویی به فکر کار و درآمد آینده خود هستند که این باور اشتباس و متاسفانه اولویت این شده که فکر این که فردا […]

سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری

سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری

سنگ کاری در معماری | تزئینات وابسته به معماری سنگ کاری در معماری ، در معماری ایرانی  بناهای سنگی زیبایی وجود دارد که در آنها از سنگ به دلیل مقاومت و پایداری زیاد در حجاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای بنا مورد استفاده قرار می گرفته است. شاهکار ساختمان سنگی ایران مجموعه بناهای تخت جمشید است. نمونه برجسته دیگر تاق بستان در کرمانشاه می باشد. که ایوان هایی در دل بدنه ای از سنگ طبیعی کوه احداث شده اند. این ایوانها واجد تزیینات و کنده کاری های زیبا در جلو و دیوارهای جانبی و انتهایی می باشند. در معماری ایرانی دیوارها بجز در مناطقی که سنگ به دلیل کمیابی بسیار گران بود، پی و بنیاد سنگی […]

1 2