0
0

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان فصل دوم – معماری بین النهرین

5,000 تومان

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان فصل دوم مربوط به فصل معماری بین النهرین می باشد.

تعداد اسلاید : 23 صفحه.

پاورپوینت قابل ویرایش می باشد.

مربوط به کتاب آشنایی با معماری جهان ( دکتر محمد ابراهیم زراعی ) می باشد.

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان فصل دوم

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان فصل دوم مربوط به فصل معماری بین النهرین می باشد.

تعداد اسلاید : 15 صفحه.

پاورپوینت قابل ویرایش می باشد.

مربوط به کتاب آشنایی با معماری جهان ( دکتر محمد ابراهیم زراعی ) می باشد.

پاورپوینت به موارد زیر فهرست بندی می شود و در فایل محصول موجود است.

 • ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
 • از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻮﻣﺮی ﻫﺎ
 • معبد سفید
 • آکاد
 • کاخ قدیمی
 • یکی از بزرگترین آثار معماری در بین النهرین
 • ویژگی معماری
 • معماری زیگورات آشور
 • علت اهمیت آثار معماری کلدانی
 • برج بابل
 • دروازه ایشتار
 • از آثار برجسته معماری شهر بابل

[alert type=”success”]جهت مشاهده انواع پاورپوینت آشنایی با معماری جهان در موضوعات مختلف کلیک کنید.[/alert]

ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻤﺪن ﻗﺪﻳﻢ در آﺳﻴﺎﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺣﺪ  ﻓﺎﺻﻞ دو رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات واﻗﻊ ﺷﺪه و اﻳﻦ دو رود از ﻛﻮه ﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ . و ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻜﻲ از ﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﺎﺳﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻤﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ  4 ﺗﻤﺪن ﺳﻮﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺴﻜﻮن ﺷﺪن در دره ﻫﺎی ﺑﺰرگ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﻫﻨﺮ، ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻮد ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻛﺸﺎورزی  .ﺳﻮﻣ ﺮی ﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. 

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان فصل دوم

 

وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻮﻣﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻮﻣﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻬﻪ ﺑﻮد . آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ را زﻳﮕﻮرات ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﻮﻣﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺼﺮ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ  آراﻣﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﻮد.

0/5 (0 نظر)

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل

پاورپوینت

پسوند فایل

pptx. در یک فایل zip.

تعداد صفحات ( اسلاید )

15

توضیحات

فایل پاورپوینت قابل ویرایش می باشد.

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت آشنایی با معماری جهان فصل دوم – معماری بین النهرین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان فصل دوم – معماری بین النهرین 5,000 تومان