دتایل و جزئیات دیوار آجری با پوشش اندود گچی

بازدید: 2371 بازدید

دیوار آجری با پوشش اندو گچی

خیلی از افراد سعی می کنند به گونه ای دیوار آجری خودشان را بپوشانند ولی پیشنهاد ما این است که دقیقا برعکس آن عمل کنید.

آجر به خشت‌هایی گفته می‌شود که احکام یا فرامین دولتی بر روی آن نوشته می‌شد.

در ادامه می توانید دتایل رو مشاهده کنید :

جزئیات دیوار آجری با پوشش اندو گچی
جزئیات دیوار آجری با پوشش اندو گچی
باکس دانلود
دتایل و جزئیات دیوار آجری با پوشش اندو گچی به فرمت تصویر
فرمت: JPG