دتایل و جزئیات کف سازی پوشش آجر

بازدید: 2782 بازدید
باکس دانلود
 
دتایل و جزئیات کف سازی پوشش آجر به فرمت تصویر
 
فرمت: dwg
 

دتایل کف سازی پوشش آجر

کف سازی پوشش آجر در قدیم خیلی رواج داشته ولی امروزه جای کف سازی آجر به پارکت و سرامیک و کاشی و موزایک و… داده شده است .

دتایل و جزئیات کف سازی پوشش آجر

پوشش کف با آجرهای سیمانی و موزائیکی

آجر موزائیک روی ملات سیمانی به نسبت ۱:۳ تا ۱:۵ به ضخامت متوسط ۵/۲ سانتی متر کار گذاشته  می‌شود. ملات ماسه سیمان باید طبق استاندارد شماره ۷۰۶ ایران باشد (در صورتی که قرار است ملاتی غیر از ملات ماسه سیمان به کار رود، باید مشخصات آن به تصویب دستگاه نظارت برسد).

درز موزائیک‌ها باید منظم و باریک بوده و سطح فرش کاملاً هموار و تراز باشد‌، به نحوی که پستی و بلندی و اختلاف ارتفاع در آن مشاهده نشود .

آجر موزائیک نباید لب پریده باشد‌، در صورت وجود چنین نقصی، طول لب پریدگی نباید بیش از ۴ میلیمتر و طول لب پریدگی در سطح سایش ، نباید بیش از ۲ میلیمتر و حاصل ضرب این دو عدد نباید از ۶ بیشتر باشد. در آجرهای خیس شده ممکن است سوراخ‌های ریزی شود .

این سوراخ‌ها نباید از فاصله ۵/۰ متری  قابل ر ؤیت باشند. آجرها باید بر اثر ضربه جسم فلزی ، صد‌ای زنده‌ای ایجاد کنند . میزان جذب آب حداکثر ده درصد است . موزائیک نباید قبل از آنکه ۲۸ روز از عمر آن بگذرد، کار گذاشته شود.

خطوط درز موزائیک در اطاق‌هایی که مجاور و متصل به هم  یا در مجاورت راهرو و فضاهای ارتباطی قرار دارند ، باید در یک امتداد باشند ، مگر در محل‌هایی که ابعاد موزائیک‌ها متفاوت باشند . سطوح زیرین که فرش کف روی آن اجرا می‌‌شود ، باید کاملاً تمیز شده و قبل از شروع کار مرطوب شوند . موزائیک قبل از نصب، باید حداقل ۱۵ دقیقه در آب قرار گیرد. موزائیک اطراف کفشوی‌ها، دور کاسه توالت‌ها و چارچوب‌ها و مانند اینها پس از اندازه‌گیری ، باید با وسیله مناسب بریده شوند ، به نحوی که درزها یکنواخت باشد . راه رفتن روی موزائیک فرش قبل از دوغاب ریزی ممنوع است. ساختن ملات روی موزائیک فرش مجاز نیست.

جزئیات کف سازی پوشش آجر
جزئیات کف سازی پوشش آجر

موفق باشید.