دتایل و جزئیات کف سازی پوشش موزاییک

بازدید: 2355 بازدید
باکس دانلود
دتایل و جزئیات کف سازی پوشش موزاییک به فرمت تصویر
فرمت: png

فرش موزاییک

‌فرش موزاييک‌ را در هر نوع زمين (خشک، نيمه خشک و مرطوب) يا در هر طبقه را نمى‌توان مستقيماً روى خاک يا عايق كارى انجام داد. زمین را بايد‌ كف‌سازى كرده و پس از آن به وسيله‌ى موزاييک فرش كرد.

جزئیات کف سازی پوشش موزاییک
جزئیات کف سازی پوشش موزاییک
جزئیات کف سازی پوشش موزاییک
جزئیات کف سازی پوشش موزاییک