آشپزخانه سفید مدرن

بازدید: 2059 بازدید

آشپزخانه سفید مدرن

از لوازم خانگی تا کابینت ها در طراحی آشپزخانه سفید مهم است .

سفید می تواند یک آشپزخانه کوچک را بزرگتر کند و یک اتاق را فاقد نور طبیعی مناسب باشد.

و در حالی که نمیخواهید طعم و مزه هرکسی را با طراحی آشپزخانه خود محکوم کنید،

همچنین نمیخواهید یک آشپزخانه سفید احساس کند. اضافه کردن عمق با استفاده از رنگ های لهجه و قرار دادن سبک شخصی در ویژگی های متغیر مانند وسایل روشنایی، مبلمان و کابینت می کشد.

آشپزخانه سفید مدرن2
آشپزخانه سفید مدرن2
کانتر آشپزخانه سفید
کانتر آشپزخانه سفید