تمام مطالب برچسب : روش سلکت کردن موضوعات در اتوکد
آموزش کاربردی اتوکد – روش سلکت کردن موضوعات در اتوکد

آموزش کاربردی اتوکد – روش سلکت کردن موضوعات در اتوکد

روش سلکت کردن موضوعات در اتوکد روش سلکت کردن موضوعات در اتوکد ، اگر بخواهیم چند شکل یا موضوعی را انتخاب کنیم ، از دستور Select استفاده می کنیم: روش های اجرا سلکت در اتوکد به شرح زیر می باشد : اگر بعد از کلیک بر روی صفحه موس را به سمت چپ حرکت دهیم ، کادری نمایش داده می شود که در این صورت حتی اگر بخشی از شکل درون کادر باشد انتخاب می شود. ولی حالات دیگر نمی شود ، باید تمام قسمت را انتخاب کنیم ( در صورتی که موس را به سمت راست حرکت دهیم ) جهت مشاهده تمامی آموزش های کاربردی اتوکد کلیک کنید.