تمام مطالب برچسب : دانلود مبحث نظامات اداری
مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان در مبحث دوم برای هر یک از عوامل موثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه‌های اجرایی و عهده دار کنترل، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیین شده است.