تمام مطالب برچسب : دانلود جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی
دانلود جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی با کیفیت بالا pdf

دانلود جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی با کیفیت بالا pdf

جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی ، با یک پست دیگر در رابطه با جزوه و کتاب  در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی نویسندگان : مهندس حسین نصر ، محمد مهدی روحانی و دیگر نویسندگان رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ درس به شرح زیر می باشد: تعریف نقشه، چگونگی ایجاد تصویر، انواع تصویر، رسم سه تصویر „اصل ارتباط بین تصاویر و کاربردآن، رسم شش تصویر „اصول کلی نقشهخوانی، مجهولیابی برای پروش قدرت تجسم „روشهای آنالیز سطح و حجم در شناخت و تجسم از روی تصاویر موجود „انواع تصاویر مجسم؛ تصاویر مجسم ایزومتریک قائم، دیمتریک قائم، ایزومتریک مایل و دیمتریک مایل „طریقه ترسیم تصاویر مجسم به روش جعبهای و به روش محوری […]