تمام مطالب برچسب : انواع کاشی در ایران
کاشی کاری در معماری – انواع کاشی

کاشی کاری در معماری – انواع کاشی

کاشی کاری در معماری ، اتواع کشی ، معماری ایران زمینه پرورش، شکلگیری و تکامل هنرها و فنون بسیاری را فراهم نمود. در این معماری هیچ کاری تنها به خاطر تزیین انجام نمی پذیرفت بلکه در پس هر عنصر تزیینی دلیلی فنی و کاربردی و یا متعالی وجود داشت. با یک پست دیگر در رابطه با مقاله معماری در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. کاشی کاری در معماری اولین نمونه کاشی های لعابدار در چغازنبیل دیده شده است. استفاده از کاشی از زمان هخامنشیان و ساسانیان زواج داشت و در دوران اسلامی این هنر به اوج خود رسید.هنر کاشی کاری دارای تنوع و گوناگونی بسیاری است. این تنوع در قالب پنج گروه بزرگ کاشی کاری میباشد. […]