پروژه روستا ازغد
قیمت اصلی 19,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.