تمام مطالب دسته بندی: پروژه مجتمع مسکونی
آلبوم نقشه های معماری ویلا شماره ۲ – اتوکدی = ابعاد ۹*۱۴

آلبوم نقشه های معماری ویلا شماره ۲ – اتوکدی = ابعاد ۹*۱۴

نقشه اتوکدی ویلا  ، آلبوم نقشه های معماری ویلا شماره 2، با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. نقشه های مجتمع ویلا سوبلکس پروژه دارای نما و برش های کامل می باشد و پلان های معماری هم تکمیل شده است. در ضمن نما و برش ها کامل می باشد. مبلمان هم تمیز و کامل می باشد. دارای پلان طبقات و مبلمان کامل دارای نمای برش پلان پشت بام اطلاعات فایل مجتمع فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

آلبوم نقشه های معماری ویلا شماره ۱ – اتوکدی + پلان های معماری

آلبوم نقشه های معماری ویلا شماره ۱ – اتوکدی + پلان های معماری

پروژه اتوکدی ویلا ، آلبوم نقشه های معماری ویلا شماره ۱، با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. نقشه های مجتمع ویلا سوبلکس پروژه دارای نما و برش های کامل می باشد و پلان های معماری هم تکمیل شده است. در ضمن نما و برش ها کامل می باشد. مبلمان هم تمیز و کامل می باشد. دارای پلان طبقات و مبلمان کامل پلان موقعیت دارای نمای هر چهار جهت پلان پلان ستون گذاری برش پلان پشت بام اطلاعات فایل مجتمع فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۳ – نما و برش + مبلمان

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۳ – نما و برش + مبلمان

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره 3 ، با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. نقشه های مجتمع مسکونی پروژه دارای نما و برش های کامل می باشد و پلان های معماری هم تکمیل شده است. در ضمن نما و برش ها کامل می باشد. مبلمان هم تمیز و کامل می باشد. اطلاعات فایل مجتمع فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۴ – نما و برش

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۴ – نما و برش

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره 4 ، با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. نقشه های مجتمع مسکونی پروژه دارای نما و برش های کامل می باشد. اطلاعات فایل مجتمع فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۵

نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۵

با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. نقشه معماری برج مسکونی شماره 5 اتوکد برج مسکونی شماره 5 ، پروژه دارای نما و برش و پلان ها مبلمان کامل شده است ، دارای مبلمان و فضای سبز می باشد. اطلاعات فایل پروژه نقشه اتوکد شهرک مسکونی پلان ها نما برش فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : ZIP/Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

پروژه معماری شهرک مسکونی شماره ۱

پروژه معماری شهرک مسکونی شماره ۱

پروژه معماری شهرک مسکونی شماره 1 ، نقشه اتوکد شهرک مسکونی با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. پروژه معماری شهرک مسکونی شماره 1 پروژه دارای نما و برش و پلان ها مبلمان کامل شده است ، دارای مبلمان و فضای سبز می باشد. اطلاعات فایل پروژه نقشه اتوکد شهرک مسکونی پلان ها نما برش فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : ZIP/Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

مجتمع مسکونی شماره ۶ – همراه با نما و برش

مجتمع مسکونی شماره ۶ – همراه با نما و برش

مجتمع مسکونی شماره 6 ، با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. مجتمع مسکونی شماره 6 پروژه دارای نما و برش و پلان ها مبلمان کامل شده است ، حجم این پروژه بسیار جذاب است ، که به مهندسیدین و دانشجویان که دنبال یک حجم مناسب و تقریبا جذاب می چرخن این مجتع از لحاظ حجم عالی است و می توان ایده خوب باشد. اطلاعات فایل پروژه اتوکدی مسکونی حجمی نما برش پلان ها فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : ZIP/Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۲ – ۲۰ طبقه

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۲ – ۲۰ طبقه

آلبوم نقشه های معماری برج مسکونی شماره ۲ ، با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. نقشه های مجتمع مسکونی 20 طبقه پروژه دارای نما و برش های کامل می باشد و پلان های معماری هم تکمیل شده است. در ضمن نما و برش ها نیاز به مبلمان دارد که توسط خود شما باید انجام شود. اطلاعات فایل مجتمع فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.

مجتمع مسکونی شماره ۱ – اتوکدی – همراه با نما و برش

مجتمع مسکونی شماره ۱ – اتوکدی – همراه با نما و برش

مجتمع مسکونی شماره 1 ، با یک پست دیگر در رابطه با پروژه مجتمع مسکونی در سایت مهندسی معمار نوین در خدمت شما عزیزان هستیم. مجتمع مسکونی شماره 1 پروژه همراه با نما و برش می باشد ، و پلان دارای مبلمان و فضا سبز می باشد ، و پلان ها اندازه گذاری شده می باشد. فرمت فایل : اتوکد پسوند فایل : Dwg در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فایل مجتمع را دانلود کنید.