دوره آموزشی نرم افزار رویت

 جلسات به صورت جلسه ای مانند کلاس های آموزشی حضوری می باشد.

کیفیت دوره HD و FULL HD می باشد.

لینک دانلود ویدیو در صفحه هر آموزش همراه با توضیحات و پیشنمایش کوتاه جلسه موجود می باشد.

این دوره همیشه ادامه دارد و هر زمان نیاز به جلسات آموزش جدید و بیشتر باشد، جلسات جدید منتشر می شود.

در صورت آپدیت رویت به ورژن های بالاتر ، در صورت نیاز در پایان همین صفحه جلسات جدید ضبط و اضافه می شود.

سطح دوره

مبتدی تا پیشرفته

مدرس دوره

رضا حسینی

تعداد جلسات تا اکنون

20 جلسه-درحال ادامه

جهت مشاهده هر جلسه ، روی تصویر مربوطه کلیک کنید.

آموزش رویت
جلسه 1 - معرفی دوره
آموزش رویت
جلسه 2 - آشنایی با محیط
آموزش رویت
جلسه 3 - ترسیم دیوار
آموزش رویت
جلسه 4 - ترسیم در و پنجره
آموزش رویت
جلسه 5 - ادامه ترسیم دیوار
آموزش رویت
جلسه 6 - ترسیم ستون
آموزش رویت
جلسه 7 - ترسیم سقف
آموزش رویت
جلسه 8 - ادامه مبحث ترسیم سقف
آموزش رویت
جلسه 9 - ترسیم کف
آموزش رویت
جلسه 10 - ترفند های ترسیمی سقف و بازشو
آموزش رویت
جلسه 11 - ادامه مبحث ترسیم دیوار
آموزش رویت
جلسه 12 - ترسیم پله
آموزش رویت
جلسه 13 - ادامه ترسیم پله
آموزش رویت
جلسه 14 - ادامه ترسیم پله و رسم ایوان
آموزش رویت
جلسه 15 - لول بندی ، ترسیم نرده و رمپ
آموزش رویت
جلسه 16 - آکس بندی ، راهنما و فضا بندی
آموزش رویت
جلسه 17 - مقطع زدن
آموزش رویت
جلسه 18 - ترسیم نما
آموزش رویت
جلسه 19 - ادامه ترسیم نما
آموزش رویت
جلسه 20 - اندازه گذاری
آموزش رویت
جلسه 21 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 22 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 23 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 24 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 25 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 26 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 27 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 28 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 29 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 30 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 31 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 32 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 33 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 34 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 35 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 36 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 37 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 38 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 39 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 40 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 41 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 42 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 43 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 44 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 45 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 46 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 47 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 48 - به زودی
5/5