0
0

دوره آموزشی نرم افزار رویت

 جلسات به صورت جلسه ای مانند کلاس های آموزشی حضوری می باشد.

کیفیت دوره  FULL HD می باشد.

دوره کاملا رایگان می باشد.

لینک دانلود ویدیو در صفحه هر آموزش همراه با توضیحات و پیشنمایش کوتاه جلسه موجود می باشد.

این دوره همیشه ادامه دارد و هر زمان نیاز به جلسات آموزش جدید و بیشتر باشد، جلسات جدید منتشر می شود.

در صورت آپدیت رویت به ورژن های بالاتر ، در صورت نیاز در پایان همین صفحه جلسات جدید ضبط و اضافه می شود.

سطح دوره

مبتدی تا پیشرفته

مدرس دوره

رضا حسینی

تعداد جلسات تا اکنون

20 جلسه-درحال ادامه

جهت مشاهده هر جلسه ، روی تصویر مربوطه کلیک کنید.

آموزش رویت
جلسه 1 - معرفی دوره
آموزش رویت
جلسه 2 - آشنایی با محیط
آموزش رویت
جلسه 3 - ترسیم دیوار
آموزش رویت
جلسه 4 - اداره ترسیم دیوار
آموزش رویت
جلسه 5 - ترسیم در و پنجره
آموزش رویت
جلسه 6 - مبلمان پروژه
آموزش رویت
جلسه 7 - ترسیم ستون
آموزش رویت
جلسه 8 - لول بندی طبقات
آموزش رویت
جلسه 9 - ترسیم کف
آموزش رویت
جلسه 10 - ترفند های ترسیمی سقف و بازشو
آموزش رویت
جلسه 11 - ادامه مبحث ترسیم دیوار
آموزش رویت
جلسه 12 - ترسیم پله
آموزش رویت
جلسه 13 - ادامه ترسیم پله
آموزش رویت
جلسه 14 - ادامه ترسیم پله و رسم ایوان
آموزش رویت
جلسه 15 - لول بندی ، ترسیم نرده و رمپ
آموزش رویت
جلسه 16 - آکس بندی ، راهنما و فضا بندی
آموزش رویت
جلسه 17 - مقطع زدن
آموزش رویت
جلسه 18 - ترسیم نما
آموزش رویت
جلسه 19 - ادامه ترسیم نما
آموزش رویت
جلسه 20 - اندازه گذاری
آموزش رویت
جلسه 21 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 22 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 23 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 24 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 25 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 26 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 27 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 28 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 29 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 30 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 31 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 32 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 33 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 34 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 35 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 36 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 37 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 38 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 39 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 40 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 41 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 42 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 43 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 44 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 45 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 46 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 47 - به زودی
آموزش رویت
جلسه 48 - به زودی
5/5