بایگانی‌ها: دانلود
مخصوص کاربران ویژه
دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۷

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۷

جلسه آشنایی با دستور Edit poly + ساخت کمد از یک Chamfer Box مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 41:17 جلسه: هفتم ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه: آشنایی با ابزار و دستور Edit poly ، آشنایی با دستور Chamfer Box ، آموزش ساخت کمد در تری دی مکس * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

مخصوص کاربران ویژه
دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۶

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۶

جلسه ادامه ترسیم اشکال معماری مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 10:39 جلسه: ششم ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه:  آشنایی با ابزارهای ترسیم اشکال معماری در تری دی مکس و چند نکته … * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

مخصوص کاربران ویژه
دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۵

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۵

جلسه آشنایی ترسیم اشکال توسعه یافته + ترسیم اشکال معماری مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 13:22 جلسه: پنجم ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه:  آشنایی با ابزارهای ترسیم اشکال توسعه یافته در تری دی مکس ، آشنایی با ابزارهای ترسیم اشکال معماری در تری دی مکس و چند نکته … * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

مخصوص کاربران ویژه
دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۴

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۴

جلسه آشنایی ترسیم اشکال سه بعدی مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 7:18 جلسه: ترسیم اشکال سه بعدی ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه:آشنایی با ابزارهای ترسیم اشکال سه بعدی در تری دی مکس ، ترسیم اجسام از طریق صفحه کلید ، با دادن مقیاس * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۳

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۳

جلسه آشنایی با ابزارهای کاربردی مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 9:34  جلسه: آشنایی با ابزارهای ضروری ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه: آشنایی با ابزارهای کاربردی تری دی مکس ، آشنایی با ابزار پر کاربرد تری دی مکس * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۲

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۲

جلسه آشنایی با ابزارهای ضروری مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 8:26  جلسه: آشنایی با ابزارهای ضروری ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه:  آشنایی با ابزارهای ضروری تری دی مکس ، آشنایی با ابزار سکلت در تری دی مکس * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۱

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه ۱

جلسه آشنایی با محیط نرم افزار مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 4:08  جلسه: آشنایی با محیط نرم افزار ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه: آشنایی با محیط نرم افزار * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه معرفی دوره

دانلود فیلم کامل آموزش تری دی مکس – جلسه معرفی دوره

جلسه معرفی دوره آموزشی تری دی مکس  مدرس: رضاحسینی  کیفیت ویدیو: FULL HD  زمان ویدیو: 3:26  جلسه: معرفی  ورژن نرم افزار استفاد شده این دوره: تری دی مکس 2019  موضوع جلسه: آشنایی با روند آموزشی دوره * در ادامه می توانید از باکس دانلود زیر فیلم کامل آموزش را با لینک مستقیم دانلود کنید

1 2 3 11